Förare

FoRMEL FoRD info

Foto: Stefan Lundgren

Dan Lindblom

0585-203 51

0733-94 93 88

dan@formelford.info

Förare

Period G 67-71

Period H 72-76

Anders Flodegård      Gävle

Royale RP16A

Roy Richvoldsen        Nesodden   

Van Diemen RF76

Period I 77-81

Andreas Tysk      Skövde

Van Diemen RF80

Lars Klintberg      Stockholm

Van Diemen RF77

Period J 82-90

91-

Dan Rene Larsen      Halden

Van Diemen RF93

Thomas Johansson      Forshaga

Van Diemen RF92